Tilolino FIX

VŠEOBECNÝ POKYN

Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: vytírat pouze na vlhko! Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Linoleové podlahy nesmějí být nikdy delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože by na to mohly citlivě reagovat (roztahování). Linoleum je skrz naskrz přírodní produkt, proto se na ně nesmí používat silně alkalické čistící prostředky. Používejte pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově. Závoj zrání je přirozené zežloutnutí, které působením světla vymizí. Čištění na to nemá vliv. tilolinoFIX plovoucí podlahy jsou ze závodu ošetřeny nátěrem (Linopol) a tím jsou chráněny proti znečištění způsobenému pokládáním.

 

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ (ČIŠTĚNÍ PO UKONČENÍ POKLÁDÁNÍ)
Úkolem pracovníka provádějícího pokládání je předat podlahu v čistém stavu.
Při lehkém znečištění (pouze volný prach)
Odstranit nečistotu zametením nebo vysátím - hotovo.
Při normálním znečištění (běžné znečištění při pokládání)
Čištění pomocí Tilo Cleaner.
Při silném znečištění (mastné skvrny, skvrny od lepidla atd.)
Základní čištění pomocí Tilo Remover. Používejte Tilo Remover pouze tehdy, je-li to skutečně potřeba. Pokud je to možné, použijte vždy nejmírnější formu čištění.

2) PRVNÍ OŠETŘENÍ
I když jsou tilo-plovoucí podlahy hotové z hlediska povrchové úpravy, doporučuje se po položení první ošetření. Při prvním ošetření se na povrch nanese jemný ochranný film a případně vnikne do malých spár po pokládání. Povrch je tak chráněn proti znečištění a vlhkosti. Pokud není první ošetření výslovně požadováno jako součást pokládání, záleží jeho provedení na zákazníkovi.
První ošetření se provádí Tilo Freshen up.

3) PROVOZNÍ ČIŠTĚNÍ a OŠETŘOVÁNÍ
Podle zatížení, stupně znečištění a individuálních nároků na čistotu je třeba provádět provozní čištění. Provozní čištění by se mělo provádět pouze tehdy, když je nutné. Pravidelné čištění, i když není potřeba nebo je potřeba jen málo (často v průmyslových objektech), by se provádět nemělo. Provozní čištění by se mělo provádět na pouze vlhko, avšak příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit!
Při lehkém znečištění (pouze volný prach)
Odstranit nečistotu zametením nebo vysátím - hotovo.
Při znečištění
Čištění Tilo Cleanerem.

4) REGENERACE POVRCHU
Regeneraci povrchu je třeba provést tehdy, když je třeba obnovit ochranný film (Tilo Freshen up). To může být zapotřebí podle zatížení 2 až 3 krát ročně. Stal-li se povrch přes řádné provozní čištění během let nevzhledným (vyšlapané cesty způsobené starými vrstvami Tilo Freshen up), rovněž se regeneruje, přičemž je však nejprve nut-no odstranit staré vrstvy Tilo Freshen up.
Regenerace obnovením ochranného filmu (běžná regenerace ca. 2 až 3 krát ročně)
1. odstranit nečistotu zametením nebo vysátím.
2. vyčistit Tilo Cleanerem.
3. ošetřit pomocí Tilo Freshen up.
Regenerace nevzhledného povrchu (vyšlapané cesty způsobené starými vrstvami leštěnky – nutné jen zřídka)
1. odstranit nečistotu zametením nebo vysátím.
2. základní čištění Tilo Removerem.
3. ošetření Tilo Freshen up (po základním čištění je zapotřebí ošetření pomocí Tilo Freshen up).

POKYN K UDRŽENÍ HODNOTY
Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 % zabezpečí optimální klima místnosti. To je dobré nejen pro zdraví a dobrý pocit člověka, nýbrž také ideální pro tilo plovoucí podlahy. Ve vytápěných místnostech není často během topného období v zimě této hodnoty dosaženo. Následkem může být tvorba spár. Vyvarujte se příliš suchého vzduchu použitím zvlhčovačů a rozmístěním pokojových květin. Náš tip: Na nohy od nábytku připevnit filcové podložky. Pro ochranu před prachem a pískem položit před a za vstupní dveře rohožku.

Doporučení pro ošetřování se zakládají na četných průzkumech výrobce prostředků na ošetřování. Abyste si tvale uchovali krásu Vaší podlahy, je nutné provádět čištění a ošetřování výlučně tilo prostředky na ošetřování, protože jsou tyto prostředky optimálně sladěny s příslušným povrchem. Za škody vzniklé nepozorným a neodborným použitím systému pro ošetřování nebo použitím jiných výrobků na ošetřování nemůže být převzata záruka.

Pokud byste měli ještě nějaké nejasnosti, doporučujeme Vám požádat o radu specializovaného prodejce.