Korek FIX - lakované podlahy

VŠEOBECNÝ POKYN
Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: vytírat pouze na vlhko! Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Korkové podlahy nesmějí být nikdy delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože by na to mohly citlivě reagovat (roztahování). Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, používejte proto pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově.

 

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ (ČIŠTĚNÍ PO UKONČENÍ POKLÁDÁNÍ)
Úkolem pracovníka provádějícího pokládání je předat podlahu v čistém stavu.
Při lehkém znečištění (pouze volný prach)
Odstranit nečistotu zametením nebo vysátím - hotovo.
Při normálním znečištění (běžné znečištění při pokládání)
Čištění pomocí Tilo Cleaner.
Při silném znečištění (mastné skvrny, skvrny od lepidla atd.)
Základní čištění Tilo Remover. Používejte Remover pouze tehdy, je-li to skutečně potřeba. Pokud je to možné, použijte vždy nejmírnější formu čištění.

2) PRVNÍ OŠETŘENÍ
I když jsou tilo-plovoucí podlahy hotové z hlediska povrchové úpravy, doporučuje se po položení první ošetření. Při prvním ošetření se na povrch nanese jemný ochranný film a případně vnikne do malých spár po pokládání. Povrch je tak chráněn proti znečištění a vlhkosti. Pokud není první ošetření výslovně požadováno jako součást pokládání, záleží jeho provedení na zákazníkovi.
- Ošetření pomocí Tilo Freshen up.

3) PROVOZNÍ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
Podle zatížení, stupně znečištění a individuálních nároků na čistotu je třeba provádět provozní čištění. Provozní čištění by se mělo provádět pouze tehdy, když je nutné. Pravidelné čištění, i když není potřeba nebo je potřeba jen málo (často v průmyslových objektech), by se provádět nemělo. Provozní čištění by se mělo provádět pouze na vlhko, avšak příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit!
Při lehkém znečištění (pouze volný prach)
Odstranit nečistotu zametením nebo vysátím - hotovo.
Při znečištění
Čištění pomocí Tilo Cleaner.

4) REGENERACE POVRCHU
Regeneraci povrchu je třeba provést tehdy, když je nutné obnovit ochranný film (Freshen up). To může být zapotřebí podle zatížení 2 až 3 krát ročně. Stal-li se povrch přes řádné provozní čištění během let nevzhledným (vyšlapané cesty způsobené starými vrstvami Tilo Freshen up), rovněž se regeneruje, přičemž je však nejprve nutno odstranit staré vrstvyTilo Freshen up.
Regenerace obnovením ochranného filmu (běžná regenerace ca. 2 až 3 krát ročně)
1. odstranit nečistotu zametením nebo vysátím.
2. vyčistit Tilo Cleanerem.
3. ošetřit pomocí Tilo Freshen up
Regenerace nevzhledného povrchu (vyšlapané cesty způsobené starými vrstvami Freshen up – nutné jen zřídka)
1. odstranit nečistotu zametením nebo vysátím.
2. základní čištění tilo Remover
3. ošetření pomocí tilo Freshen

POKYN K UDRŽENÍ HODNOTY
Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 % zabezpečí optimální klima místnosti. To je dobré nejen pro zdraví a dobrý pocit člověka, nýbrž také ideální pro tilo plovoucí podlahy. Ve vytápěných místnostech není často během topného období v zimě této hodnoty dosaženo. Následkem může být tvorba spár. Vyvarujte se příliš suchého vzduchu použitím zvlhčovačů a rozmístěním pokojových květin. Náš tip: Na nohy od nábytku připevnit filcové podložky. Pod otočné židle položit podložky. Pro ochranu před prachem a pískem položit před a za vstupní dveře rohožku.
Velmi silně namáhané plochy (prostory pro publikum, pracovní úseky, kuchyňská pracoviště atd.) je nutno před umytím nalakovat (viz. „Technická informace – uzavírací nátěr“) popř. naolejovat.