Parkett FIX třivrstvá parketa - Pro Vital olejované podlahy

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ
Podlahu zamést nebo vysát.
Při lehkém znečištění
Vytřít dílce podlahy na vlhko v podélném směru. K tomu použít bavlněnou utěrku nebo bavlněný hadřík. Doporučujeme dva kbelíky – jeden pro čistý mýdlový roztok vytvořený z Vital péče o olejované podlahy , druhý s čistou vodou pro vymáchání znečištěného hadru na podlahu. Špinavou vodu často vyměňovat. Dbát na to, aby na naolejované podlaze nezůstala stát po vytření žádná voda. Dodatečně nevytírat čistou vodou, protože by se zase odstranily ochranné sojové a kokosové oleje. Nechat úplně uschnout.


Při silném znečištění
Vytřít dílce podlahy na vlhko roztokem Vital Aktivního čističe. V případě potřeby opakovat. Nejlepší je použít dva kbelíky. Špinavou vodu často vyměňovat. Po době schnutí min. 4 hodiny regenerovat vyčištěnou podlahu Vital olejem přírodním popř. bílým. Vital olej nejprve protřepat a rozprašovačem nebo hadříkem nanést v rovnoměrné tenké vrstvě. Pracovat po malých úsecích vždy podélně ke struktuře dřeva. Vital olej rozetřít tilo utěrkou a čistým suchým bavlněným hadříkem ručně nebo lešticím strojem do sucha, dokud není povrch polomatný a hladký. Po naleštění je možno po podlaze za ca. 4 hodiny chodit. Po 24 hodinách je Vital olej vytvrzen. Během této doby nesmí přijít podlaha do kontaktu s vodou a je nutno ji maximálně šetřit.

2) OŠETŘOVÁNÍ
Při normálním zatížení se provádí ošetřování Vital olejem podle výše uvedeného návodu. Při obzvlášť silném zatížení (průmyslový úsek, kancelář atd.) by měla být podlaha ošetřena po ukončeném prvním čištění Vital olejem přírodním popř. bílým. Postarejte se o rohožku do vstupních úseků, která zachytí hrubší nečistoty.

POZOR NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ:
Smotané hadříky napuštěné olejem se mohou samy vznítit.
Proto je třeba je po použití namočit do vody a nechat venku vyschnout!


3) PROVOZNÍ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
Tip: V prvních týdnech častěji vytírat podlahu na vlhko roztokem Vital péče o olejované podlahy, protože Vital péče o olejované podlahy nejen čistí, nýbrž současně vytváří ochranný film. Každým ošetřením Vital péčí na podlahu se stává olejovaná podlaha odolnější. Potom úplně stačí vysátí nebo zametení. Pouze při větším znečištění nebo v případě potřeby by mělo být provedeno ošetření na vlhko Vital péčí o olejované podlahy.

4) REGENERACE POVRCHU
Podlahu zamést nebo vysát. Roztokem Vital Aktivního čističe vytřít na vlhko. V případě potřeby opakovat. Nejlepší je pracovat, jak je popsáno výše, se dvěma kbelíky a často měnit špinavou vodu. Po době schnutí min. 4 hodiny regenerovat vyčištěnou podlahu Vital olejem.

OŠETŘENÍ MENŠÍCH SKVRN A ČÁSTEČNÁ OPRAVA
Menší skvrny mohou být bez problémů odstraněny několika kapkami roztoku Vital péčí o olejované podlahy.
Těžko odstranitelné skvrny a malá poškození mohou být odstraněny lehkým obroušením brusným papírem (zrnitost 180). Pozor: Vyvarovat se probroušení. Potom místo ošetřit Vital olejem. Barevný rozdíl vzniklý při částečném ošetření se během doby opět vyrovná. Absolutní shodnost barvy však nemůže být zaručena.

POKYN K UDRŽENÍ HODNOTY
Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 % zabezpečí optimální klima místnosti. To je dobré nejen pro zdraví a dobrý pocit člověka, nýbrž také ideální pro tilo plovoucí podlahy. Ve vytápěných místnostech není často během topného období v zimě této hodnoty dosaženo. Následkem může být tvorba spár. Vyvarujte se příliš suchého vzduchu použitím zvlhčovačů a rozmístěním pokojových květin.
Náš tip: Na nohy od nábytku připevnit filcové podložky. Pro ochranu před prachem a pískem položit před a za vstupní dveře rohožku.
Kolečkové židle musejí odpovídat DIN68131 a musí se jednat o kolečka typu W.