Vinyl LOBO - Čištění & ošetřování vinylu

Čištění a ošetřování je třeba posuzovat odděleně. Zatímco čištění slouží k odstranění nečistoty, ošetřování zlepšuje povrch nebo obnovuje původní stav. Díky vlastnostem povrchu není třeba lobofloors vinyl click sheets ošetřovat, čištění je však třeba provádět i nadále. Proto není první ošetření před zahájením používání nutné. Jak již bylo uvedeno výše, musí být položená podlaha předaná čistá a zametená (čištění po ukončení pokládky) a tento návod na ošetřování musí být předán konečnému zákazníkovi.

 

Pokud by byly naneseny doplňkové ošetřovací prostředky, které působí změnu povrchu, měly by se používat pouze prostředky určené pro vinylové podlahy. Dbejte prosím na to, že pro odstranění opotřebených a znečištěných ošetřovacích vrstev se používají také vhodné čistící prostředky (aktivní čistič). Běžné šetrné čisticí prostředky pro udržovací čištění proto nejsou vhodné, protože ošetřovací vrstvy nemohou být účinně odstraněny.

1. Preventivní opatření
Použitím podložek popř. efektivních rohožek se chrání krytina před nánosem nečistot a odřením pískem, štěrkem a jinými částicemi s abrazivním účinkem nanesenými na botách.

2. Čištění po ukončení pokládky
Po ukončení pokládky vyčistěte podlahovou krytinu vodou s přídavkem běžného neutrálního čističe. Osvědčily se čisticí prostředky bez přídavku ošetřovací látky, jako např. lobofloors Vinyl-Cleaner, protože jejich tenzidy jsou obzvláště šetrné. Nepoužívejte prosím nikdy čisticí prostředky a/nebo čističe obsahující rozpouštědla (např. koupelnové čističe).

3. Udržovací čištění
Pro odstranění volných nečistot je vhodné suché koště nebo vysavač. Ulpělé nečistoty odstraňte vodou s přídavkem lobofloors vinyl-Cleaner. Přitom se vytírá obvykle na vlhko (ne na mokro), nechte krátce působit a potom celoplošně setřete. Dílčí tvrdošíjné nečistoty mají být ošetřeny lokálně předem.

4. Všeobecné pokyny
• Dotykové plochy nábytku by měly být chráněny vhodnými velkými podložkami pro rozložení tlaku.
• Chemikálie všeho druhu, jako rozpouštědla, léky a dezinfekční prostředky, prostředky pro barvení vlasů, asfalt, tuky, oleje, kuličková pera nebo fixy atd. Mohou vést k trvalému zbarvení.
• Přímý kontakt zbarvených gumových materiálů s podlahovou krytinou, např. rohožek nebo gumových vík přístrojů, noh židlí nebo stolu může vést k trvalému zbarvení. Kontaktní místa je proto třeba případně chránit.
• Doutnající zbytky cigaret způsobují poškození povrchu krytiny.
• Při přímém slunečním svitu jako např. při intenzivním umělém světle může dojít u všech podlahových krytin k vyblednutí.
• Pro vyvarování se poškození způsobeného kancelářskými židlemi nebo matu povrchu by se měly používat podložky např. z polykarbonátu.
• V každém případě je třeba dodržovat doporučení výrobce použitých čističů. Přípustné jsou pouze šetrné čističe, jak je zmíněno v kapitole o čištění po ukončení pokládky.