Tilolino FIX

VŠEOBECNÝ POKYN

Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: vytírat pouze na vlhko! Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Linoleové podlahy nesmějí být nikdy delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože by na to mohly citlivě reagovat (roztahování). Linoleum je skrz naskrz přírodní produkt, proto se na ně nesmí používat silně alkalické čistící prostředky. Používejte pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově. Závoj zrání je přirozené zežloutnutí, které působením světla vymizí. Čištění na to nemá vliv. tilolinoFIX plovoucí podlahy jsou ze závodu ošetřeny nátěrem (Linopol) a tím jsou chráněny proti znečištění způsobenému pokládáním.

Parkett FIX - třívrstvá parketa pro lakované podlahy

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ
Hrubé nečistoty odstranit zametením nebo vysátím. tilo Cleaner nalít do vody a vytřít podlahu na vlhko. Bezpodmínečně se vyvarovat louží! Rozlitou tekutinu ihned setřít. Nechat úplně uschnout.
Při silném znečištění
Hrubou nečistotu odstranit zametením nebo vysátím. Podlahu vytřít na vlhko roztokem Tilo Remover. Odstranit nečistotu a ihned vytřít na vlhko čistou vodou. Podlahu nechat úplně uschnout. Základní čištění neprovádět v žádném případě strojově. Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit!

Parkett FIX selské prkno - pro lakované podlahy

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ
Hrubé nečistoty odstranit zametením nebo vysátím. Tilo Cleaner nalít do vody a vytřít podlahu na vlhko. Bezpodmínečně se vyvarovat louží! Rozlitou tekutinu ihned setřít. Nechat úplně uschnout.
Při silném znečištění
Hrubou nečistotu odstranit zametením nebo vysátím. Podlahu vytřít na vlhko roztokem Tilo Remover. Odstranit nečistotu a ihned vytřít na vlhko čistou vodou. Podlahu nechat úplně uschnout. Základní čištění neprovádět v žádném případě strojově. Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit!

Korek FIX - lakované podlahy

VŠEOBECNÝ POKYN
Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: vytírat pouze na vlhko! Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Korkové podlahy nesmějí být nikdy delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože by na to mohly citlivě reagovat (roztahování). Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, používejte proto pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově.

Hobo FIX - lakované podlahy

VŠEOBECNÝ POKYN
Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: vytírat pouze na vlhko! Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Dřevěné podlahy nesmějí být nikdy delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože by na to mohly citlivě reagovat (roztahování). Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, používejte proto pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově.

Parkett FIX třivrstvá parketa - Pro Vital olejované podlahy

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ
Podlahu zamést nebo vysát.
Při lehkém znečištění
Vytřít dílce podlahy na vlhko v podélném směru. K tomu použít bavlněnou utěrku nebo bavlněný hadřík. Doporučujeme dva kbelíky – jeden pro čistý mýdlový roztok vytvořený z Vital péče o olejované podlahy , druhý s čistou vodou pro vymáchání znečištěného hadru na podlahu. Špinavou vodu často vyměňovat. Dbát na to, aby na naolejované podlaze nezůstala stát po vytření žádná voda. Dodatečně nevytírat čistou vodou, protože by se zase odstranily ochranné sojové a kokosové oleje. Nechat úplně uschnout.

Korek FIX - Vital olejované podlahy

VŠEOBECNÝ POKYN
Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: Korkové podlahy nesmějí být delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože mohou na vlhkost citlivě reagovat (roztahování), proto vytírat pouze na vlhko. Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, používejte proto pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově. Uživatel je odpovědný za zachování intaktního povrchu schopného zatížení, protože se tyto povrchy bez provozního čištění a olejování „spotřebovávají“. Zvláště je třeba dbát na včasné ošetření/olejování povrchů olejovaných bílým olejem. Pro zajištění optimálního lícování dílce podlahy frézujeme. To může způsobit lehké lesklé stopy na Vital olejovaném povrchu. Tyto lesklé stopy mohou být patrné po položení podlahy jako světlé pruhy na okrajích dílců. Při čištění popř. olejování zmizí.

Hobo FIX - Vital olejované podlahy

VŠEOBECNÝ POKYN
Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: Dřevěné podlahy nesmějí být delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože mohou na vlhkost citlivě reagovat (roztahování), proto vytírat pouze na vlhko. Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, používejte proto pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově. Uživatel je odpovědný za zachování intaktního povrchu schopného zatížení, protože se tyto povrchy bez provozního čištění a olejování „spotřebovávají“. Zvláště je třeba dbát na včasné ošetření/olejování povrchů olejovaných bílým olejem. Pro zajištění optimálního lícování dílce podlahy frézujeme. To může způsobit lehké lesklé stopy na Vital olejovaném povrchu. Tyto lesklé stopy mohou být patrné po položení podlahy jako světlé pruhy na okrajích dílců. Při čištění popř. olejování zmizí.

Vinyl LOBO - Čištění & ošetřování vinylu

Čištění a ošetřování je třeba posuzovat odděleně. Zatímco čištění slouží k odstranění nečistoty, ošetřování zlepšuje povrch nebo obnovuje původní stav. Díky vlastnostem povrchu není třeba lobofloors vinyl click sheets ošetřovat, čištění je však třeba provádět i nadále. Proto není první ošetření před zahájením používání nutné. Jak již bylo uvedeno výše, musí být položená podlaha předaná čistá a zametená (čištění po ukončení pokládky) a tento návod na ošetřování musí být předán konečnému zákazníkovi.