Všeobecná upozornění a návod na údržbu ESCO

DŘEVO JE PŘÍRODNÍ MATERIÁL S CHARAKTERISTICKÝMI VLASTNOSTMI. SUKY, PŘIROZENÁ BAREVNOST DŘEVA A CELKOVÁ „ŽIVOST“ ZVÝRAZŇUJÍ KRÁSU PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU. ŘÍKÁ SE, ŽE DŘEVO „DÝCHÁ“. NEUSTÁLE PŘIJÍMÁ NEBO VYDÁVÁ VLHKOST VE SNAZE DOCÍLIT KONSTANTNÍHO BODU NEBO ROVNOVÁHY. MEZI CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PATŘÍ I ROZMĚROVÉ ZMĚNY. DŘEVO „PRACUJE“ V ZÁVISLOSTI NA OKOLNÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI. MEZI TYTO ZMĚNY SE ŘADÍ I TZV. „KORÝTKOVÁNÍ“ PODLAHY A DROBNÉ ŠÍŘKOVÉ ODCHYLKY. TYTO ODCHYLKY NEJSOU ZÁVADOU, ALE VLASTNOSTÍ DŘEVA. ABY BYLY CO NEJMENŠÍ, DOPORUČUJEME REGULACI VZDUŠNÉ VLHKOSTI.

 

Údržba podlahy:
Jelikož tvrdé voskové oleje OSMO svým složením působí jako dostatečná ochrana dřevěné podlahy, můžete tuto podlahu čistit od běžných nečistot obvyklými způsoby jako jsou vytírání vlhkým hadrem (tzn. dobře vyždímaným hadrem) nebo mopem, luxováním atd. K vytírání používejte čistou vodu bez rozpouštědel. 1 x nebo 2 x měsíčně doporučujeme přidat do vody univerzální čistič WACHSBODEN CLEANER nebo OSMO WISCH – FIX WISCHWASSERZUSATZ (vytřít do sucha).Toto jsou prostředky doporučené výrobcem.
Upozornění: Nově položené podlahy s povrchovou úpravou v prvních 2 týdnech čistěte pouze nasucho, zametejte nebo vysávejte.

Prostředí:
Relativní vlhkost vzuchu - v místnosti, kde je podlaha položená, doporučuje výrobce udržovat vzdušnou vlhkost v rozmezí 45 – 60%. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. V případě nedodržení tohoto rozmezí nenese výrobce podlah odpovědnost za případnou deformaci podlahy ( korýtkování, rozměrové změny, praskání prken,atd.. ) Prkna jsou expedována s vlhkostí 10 +- 2% (v případě masivních prken) nebo 8 +- 2% (v případě vícevrstvých prken)

Teplota vzduchu – optimální teplota je 21°C. P ředpokládají se krátkodobé výkyvy teploty v obytných místnostech 17 – 24°C .Déletrvající p ůsobení suššího nebo vlhčího vzduchu způsobuje deformace podlahových dílců

Nevhodné klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, olejovým malbám a v neposlední řadě také Vám osobně.

Renovace celé podlahy se provádí v závislosti na opotřebení podlahy. Pro příležitostnou renovaci ošetřete vyčištěné plochy pomocí tenké vrstvy tvrdého voskového oleje OSMO, nechte důkladně vyschnout případně přeleštěte. Toto se může částečně provádět i na zvláště opotřebených místech. Není požadováno přebrušování. Zvláště odolné skvrny je možné snadno odstranit pomocí prostředku na ošetření voskem a čištění OSMO (při aplikaci dodržovat pokyny dle návodu)

Doporučení:
opatřete nohy nábytku podle možnosti filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Pod křesla s kolečky použijte gumová kolečka nebo podložky, které chrání podlahu před poškrábáním.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s dřevěnou podlahou a doufáme, že Vám tento návod na ošetřování a čištění bude nápomocen. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech čistících a ošetřovacích prostředků  jsou  potvrzeny nezávislými zkušebními instituty.  Výše  uvedené  údaje  jsou  založeny na  mnoha laboratorních i praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skutečnost, za které jsou produkty používány, jsou mimo kontrolu dodavatele, a proto dodavatel ručí pouze za kvalitu zboží.

Záruční podmínky:
Záruční doba je 2 roky
Výrobce zodpovídá během záruční lhůty za tyto vady:

- Podlaha odpovídá internímu kvalitativnímu třídění Esco podlahy s.r.o. – tuto závadu nelze reklamovat
- po položení
- Vizuální vady (vady povrchové úravy, nedostatečné olejování, atd) – tuto závadu nelze reklamovat
- po položení
- Jiné vizuální poškození prken – tuto závadu nelze reklamovat po položení
- Počáteční vlhkost materiálu (před pokládkou – předepsaná hodnota je součástí všeobecných upozornění)

Výrobce nezodpovídá během záruční lhůty za tyto vady:
- Změna barvy způsobená užíváním podlahy nebo oxidací materiálu
- Mechanické závady způsobené užíváním podlahy
- Rozměrové změny a deformace materiálu způsobené klimatickými podmínkami (nedodržení předepsaných podmínek – vzdušná vlhkost, teplota – jsou součástí všeobecných upozornění
- Neodborná údržba podlahy (nedodržení předepsaných udržovacích prostředků – je součástí všeobecných upozornění)