Návod na ošetření a čištění

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

 

2. Po pokládce : ochrana spojů proti vlhkosti
(postup není vhodný pro podlahy se sraženou hranou nebo V-spárou):

Celou plochu důkladně očistěte od prachu a volně ležících nečistot pomocí vysavače. CC-Přípravek na impregnaci spár před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou teplotu. Nalejte malé množství produktu na suchou podlahu a pomocí CC-Profi stěrky s gumovou lamelou důkladně vpracujte do příčných i podélných spojů přičemž dojde také k rozetření na celou plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně odstraňte savými hadry nebo papíry (např. z CC-Papírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po naschnutí (cca 20-30 minut) celou plochu pravidelně přeleštěte, až dosáhnete opticky stejnoměrného vzhledu. V objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj s leštícím kotoučem, v domácnostech CC-Padmeister ve spojení s měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé aplikace pracujte po
malých úsecích (cca 10 m2). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc, celou plochu ještě jednou přeleštěte jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před důkladným zaschnutím.

3. Běžné čištění
Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte CC-Přípravek na čištění laminátu, který zřeďte s vodou v poměru 1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytírejte. Používejte dobře vyždímané mopy nebo hadry. Prach a jemné nečistoty můžete dle potřeby rychle a nekomplikovaně sprejově čistit pomocí CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát. Skvrny, rýhy od podpatků, čáry od fixů a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte pomocí CC-Elatex nebo popřípadě neředěným CC-Přípravkem na čištění laminátu ve spojení s jemným bílým padem. V těchto případech vždy plochu následně přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistících přípravků.

4. Všeobecná upozornění
4.1 Laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání) nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

4.2 Laminátová podlaha reaguje na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti laminátu vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s laminátovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 50 až 60% při teplotě 20 - 22°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topicím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši laminátovou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.